LUCIDA s.r.o.   >   O firmě

O firmě

Předmětem činnosti Ateliéru LUCIDA je zabezpečení potřeb investorské přípravy staveb a spolupráce po dobu realizace stavby. Zpracováváme kompletní autorizované projekty pozemních staveb - tedy např. občanských a bytových staveb, rekonstrukce památkových objektů, průmyslové stavby. Kromě stavební specializace zajišťujeme autorizované projekty dopravních silničních staveb.

Jako přirozenou součást zakázky v Ateliéru LUCIDA zajistíme komplexně potřebné profese a koordinace. Máme stálé spolupracovníky v oborech zdravotní techniky, ústředního vytápění, elektro, vzduchotechniky, osvětlení a akustiky. Staticky složité konstrukce pro nás řeší autorizovaný statik.

 

Nedílnou součástí investorské přípravy považujeme jednání s úřady, dotčenými orgány státní správy a zajištění územních, stavebních a nebo i jiných povolení pro stavbu. Inženýring zajišťujeme jako součást komplexního přístupu  a ucelené služby investorovi.

Ateliér LUCIDA s.r.o. vznikl v roce 1998 a navázal na předchozí činnost Ateliéru WEYROSTEK. Jako hlavní předmět činnosti je projektová činnost v investiční výstavbě. Výpis z obchodního rejstříku je zde (soubor PDF, 71 kB).

Autorizovanými osobami ČKAIT jsou :

  • Ing. Josef Stanko v oboru dopravní stavby a pozemní stavby
  • Ing. Marek Paleček  v oboru dopravní stavby
  • Ing. Lukáš Rácz v oboru dopravní stavby


Softwarové vybavení na základě AutoCAD2020, Silniční programy RoadPAC a AutoTURN, stavařské vybavení CADCON  další. Projekty jsou archivovány na centrálním úložišti s každodenním zálohováním dat. Pro tisk a kompletaci jsme vybaveni plotrem Canon A0, kancelářskou technikou Canon, Samsung a další.